AlmereSociaal


  Go back


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor https://almeresociaal.nl/ minimale leeftijd is 13 jaar

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://almeresociaal.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door Almere Sociaal . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Almere Sociaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen anders dan van uw zelf op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van het geplaatste materiaal en Almere Sociaal.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Almere Sociaal te mogen claimen of te veronderstellen.

Laster

Almere Sociaal houd zich aan de wettelijke bepalingen, http://www.wetrecht.nl/laster/ bij misbruik worden de instanties ingeschakeld.

Almere Sociaal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Almere Sociaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://almeresociaal.nl/ op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.


Algemene Voorwaarden  ·  Privacy beleid

Powered by HumHub